Activiteiten

Retraites

Voor wie zijn de retraites bedoeld?
De retraites in Dongelberg zijn bedoeld voor christelijke leken die in hun drukke beroeps‑ en gezinsleven ook een diep geestelijk leven willen leiden, alsook voor priesters.
Meer weten…


Andere activiteiten

Opleiding voor vormingswerkers
In Dongelberg worden sommige speciale opleidingssessie gegeven, meer bepaald voor de leiders van de vzw’s Campus en V.O.S.
Meer weten…