Privacy

Dit is de website van het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus)

Ons postadres is:

Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus)
Rue Saint Laurent 40 – 1370 Dongelberg

Wanneer u de site bezoekt, voert onze webserver geen automatische herkenning uit van gegevens zoals uw domeinnaam en e‑mailadres.
Wanneer u onze site bezoekt, slaan wij volgende gegevens op:

  • uw e‑mailadres, wanneer u met ons in contact treedt via e‑mail
  • alle informatie over de pagina’s van andere sites via dewelke u op onze site terechtkwam
  • alle informatie over de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd
  • alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven
  • het IP-adres, de User Agent (browsertype)

Die informatie dient enkel voor intern gebruik en wordt niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan andere organismen.

Voor intern gebruik, werken wij op deze site met cookies (een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bewaart het spoor van de bezochte internetsite en bevat een aantal inlichtingen over dat bezoek).

Wij zijn geen partners van en onderhouden geen speciale betrekkingen met reclamebureaus op het internet.

Wij hebben al geschikte beveiligingen aangebracht tegen verlies, misbruik en aantasting van de op onze site ontvangen informatie.
Wanneer wij gegevens doorsturen naar derden met wie wij contractuele banden hebben, moeten die volgende veiligheidsmaatregelen treffen: SSL.

U kunt met ons contact opnemen voor vragen in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kunt u contact met ons opnemen

* per telefoon: +32 (0) 2 346.94.30
* per brief: Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus), Rue Saint Laurent 40 – 1370 Dongelberg, België

Contact per e‑mail
Indien u geen e‑mails van ons meer wenst te ontvangen, stuur dan een e‑mail naar info@dongelberg.org.

Contact per brief
Indien u ons uw postadres meedeelt via het web, zal enkel de door u gevraagde informatie naar het door u opgegeven adres worden gestuurd.

Contact per telefoon
Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zult u van onze vereniging slechts de telefonische oproepen ontvangen, die nodig zijn om u te informeren over uw online geplaatste bestellingen.

Onze vereniging kan eventueel bezoekersinformatie gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorkomen in onze ‘privacy’-gedragscode. In dat geval zullen wij, vóór we uw gegevens voor die nieuwe toepassingen gebruiken, contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen in onze regelgeving voor het beschermen van persoonsgegevens en u de mogelijkheid te bieden om het gebruik van die nieuwe toepassingen voor u te weigeren.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geven we de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die betrekking heeft op hen. Indien u die informatie wilt raadplegen, kunt u met ons contact opnemen op bovenstaand adres.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geven we de bezoekers van onze site de mogelijkheid om de onjuistheden in de op hen betrekking hebbende informatie te corrigeren. Indien u de informatie over u wilt verbeteren, kunt u met ons contact opnemen op bovenstaand adres.

Indien u meent dat onze site de regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens niet in acht neemt, kunt u contact opnemen met:

  • onze vereniging zelf, op bovenstaand adres
  • het Comité van Toezicht van de BDMV (per e‑mail via privacy@bdma.be of per brief op het adres: Buro & Design Center, Heizelesplanade B 46, 1020 Brussel)
  • de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)