Inschrijving

Vul het onderstaande formulier in om deel te nemen.

Aanvullende informatie

U kunt ter plaatse contant betalen, maar niet elektronisch. Hieronder vindt u de informatie voor de bankoverschrijving.

Vormingscentrum Dongelberg (vzw Campus)

IBAN BE70 2500 5381 9325
BIC GEBABEBB
Inschrijving van … [naam] voor de retraite van … [data]


De meegedeelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Studentenhuis Steenberg met het oog op de organisatie van deze activiteit of gelijkaardige activiteiten. Ze blijven strikt vertrouwelijk en worden op geen enkele manier aan derden meegedeeld. U hebt het recht om ze in te zien, te corrigeren of te verwijderen bij het Studentenhuis Steenberg, Koning Leopold I-straat 16, 3000 Leuven. Email : steenbergleuven@yahoo.com.