Andere activiteiten

Opleiding voor vormingswerkers

In Dongelberg worden sommige speciale opleidingssessie gegeven, meer bepaald voor de leiders van de vzw’s Campus en V.O.S.

Studiedagen en zomercursussen

Die activiteiten bieden de mogelijkheid tot verdieping van de wijsgerige, theologische en ethische vorming om het christelijk ideaal te verwezenlijken in het gezins‑, beroeps‑ en sociale leven. Ze zijn bedoeld voor een internationaal publiek.

Hotelstages

Le Chêneau, de Hoteldienst van het Ontmoetingscentrum, organiseert verscheidene hotelopleidingen: praktijkopleidingen (National Vocational Qualification), kook‑ en chocoladebereidingsmodules, introductiestages voor meisjes, studentenjobs. Voor meer inlichten, klik op deze link.

Chocoladewedstrijd

Sinds 1992 organiseert Le Chêneau elk jaar tijdens de krokusvakantie een Europese chocoladewedstrijd, die openstaat voor vakmensen en amateurs. Voor meer inlichtingen, klik op deze link.

Colloquia, voordrachten, concerten

Het Vormingscentrum Dongelberg biedt een aangename omgeving voor studiedagen, themadagen, concerten enz.

Een greep uit de reeds georganiseerde colloquia:

« Gezins & Beroepsleven », 27 maart 1999
« 2000 jaar Christendom / Erfenis en uitdagingen », 11 december 1999
« Het wezen van Europa / De oorsprong van de Europese gedachte », 11 november 2000
« Wetenschap en geloof: voor een nieuwe dialoog », 24 november 2001
« De maatschappelijke invloed van de media », 27 maart 2004
« Naar een multiculturele samenleving? », 30 april 2005
« Het gezag op losse schroeven in een dialoogcultuur », 6 april 2008