Voorstelling

Het beheer van het Vormingscentrum

Het Vormingscentrum Dongelberg is een vestiging van de vzw Campus. Eigenaar ervan is de cvba Coöperatieve Vereniging voor Culturele Centra, die de infrastructuur verhuurt aan de vzw Campus (zetel: Molièrelaan 327 te 1180 Ukkel).

Sedert 1966 ontwikkelt Campus educatieve projecten en baat een tiental vestigingen uit: vormingscentra, studentenhuizen, jeugdcentra en centra voor volwassenenvorming.

Alle Campus-initiatieven willen bijdragen tot een betere samenleving door een volledige en permanente opleiding ter aanvulling van de op school en thuis, op de universiteit en op het werk gekregen vorming.

Heilige Josemaría Escrivá

Opus Dei

De christelijke inspiratie van de activiteiten die te Dongelberg worden georganiseerd, is toevertrouwd aan het Opus Dei, een door de heilige Josemaría Escrivá gestichte instelling van de katholieke Kerk.

Het Opus Dei stelt de priesters en lesgevers ter beschikking, die nodig zijn voor het goede verloop van de geestelijke activiteiten en het zorgt ervoor dat het verstrekte onderricht en de aangeboden liturgie overeenstemmen met de richtlijnen van de katholieke Kerk.