Bijdragen tot een betere samenleving

door een volledige en permanente opleiding

Het Vormingscentrum Dongelberg is een vestiging van de vzw Campus. Door zijn ligging en de inrichting van de lokalen is het ideaal voor residentiële activiteiten. Het heeft 29 logeerkamers.

Sinds 1979 ontvangt het groepen in het kader van opleidingen die worden georganiseerd door diverse verenigingen, hoofdzakelijk de Franstalige vzw Campus en haar Vlaamse tegenhanger, de vzw V.O.S. De activiteiten staan open voor personen van eender welke afkomst, eender welk ras, eender welke ideologie of godsdienst, eender welke leeftijd en bevolkingsgroep, die willen nadenken over maatschappelijke problemen en over de zin van het leven.

Aan de basis van de verschillende activiteiten liggen enkele waarden zoals de motivatie om te werken door te zoeken naar de zin ervan, dienstvaardigheid, evenwichtig leven, ethiek, creativiteit en zin voor initiatief, maatschappelijke inzet, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Religieuze vorming bekleedt een belangrijke plaats in het activiteitenprogramma, meer bepaald in de vorm van geestelijke retraites. De christelijke inspiratie van de activiteiten in het vormingscentrum is toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei.