Vrienden van Dongelberg

Help ons !

Het Vormingscentrum Dongelberg is een privé-initiatief waaraan honderden partners meewerken. De aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap voor Culturele Centra krijgen geen dividend. Ze willen alleen maar investeren in opleiding.

De bestaande infrastructuur moet voortdurend onderhouden worden en geregeld zijn meer diepgaande aanpassingen en moderniseringen vereist. De financiële middelen hiertoe kunnen niet geput worden uit de jaarlijkse opbrengsten van het Vormingscentrum.

De kostprijs voor een verblijf ligt hier immers lager dan de kostprijs in hotels die een vergelijkbaar dienstverleningsniveau aanbieden. Maar hoteltarieven zouden voor veel mensen te duur zijn. Dankzij een solidariteitsfonds kunnen de tarieven (doelgericht) worden verlaagd. Opdat iedereen aan de activiteiten zou kunnen deelnemen, vraagt het ontmoetingscentrum aan de deelnemers, en zeker aan jongeren, niet de werkelijke prijs voor hun verblijf.

« De Vrienden van Dongelberg » is een feitelijke vereniging die u de gelegenheid biedt om ook partner van dat project te worden. U kunt erbij aansluiten door :

Ofwel een schenking te doen op de bankrekening van vzw Campus :

VZW Campus, Molièrelaan 327 te 1180 Brussel
IBAN BE36 2100 2481 5581
BIC GEBABEBB

Zelfs symbolische bijdragen zijn welkom. Veel beekjes vormen een machtige stroom.

Ofwel door een legaat te doen. Voor meer inlichtingen, gelieve u te wenden tot : moliere.327@scarlet.be

Ofwel door mee te werken aan het promoten van de activiteiten, het onderhouden van het domein, enz. Voor het organiseren en leiden van de activiteiten, rekent de vzw Campus hoofdzakelijk op de medewerking van vrijwilligers. Meer inlichtingen krijgt u op de zetel van de vereniging : moliere.327@scarlet.be

En zo mogelijk door te bidden voor het succes van de opleidingen.