Retraites

Voor wie zijn de retraites bedoeld?

De retraites in Dongelberg zijn bedoeld voor gewone christenen die in hun drukke beroeps‑ en gezinsleven ook een diep geestelijk leven willen leiden, alsook voor priesters.

Zowel professionele bijscholing als vakantie‑ en rustperiodes in gezinsverband zijn nodig. Ook in zijn geestelijk leven moet men gedurende enkele dagen wat afstand kunnen nemen, de balans opmaken en nieuwe krachten opdoen.

Wat is een retraite?

Een retraite is een periode waarin men afstand neemt van zijn gebruikelijke bezigheden, waarin men kan nadenken over de manier waarop men zijn geloof beleeft in zijn dagelijks werk, zijn gezinsleven en zijn omgang met anderen. Dankzij de innerlijke houding van gebed en bezinning kan men alle aspecten van zijn leven overschouwen en zien wat er met de genade van God en door persoonlijke inspanningen kan worden verbeterd.

Hoe verloopt een retraite?

Een priester houdt overwegingen over de kernaspecten van het katholieke geloof en er worden uiteenzettingen gegeven over de meer praktische kanten van het christelijk leven. Andere momenten zijn bestemd voor de kruisweg, voor de rozenkrans en voor persoonlijk gebed. Elke dag wordt de mis opgedragen en de priester houdt zich ter beschikking voor wie wil biechten. Opdat iedereen beter zou kunnen bidden en nadenken, verloopt de retraite in stilte. Om advies te krijgen in verband met hun persoonlijke situatie, kunnen de deelnemers hun vragen voorleggen tijdens een gesprek met de priester of met een van de opleiders.

De overwegingen en uiteenzettingen tijdens de retraite gaan over volgende onderwerpen:

 • De zin van het leven
 • De plannen van God
 • Ons leven in het licht van de goddelijke openbaring
 • God en de persoonlijke vrijheid
 • Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk Mens
 • Het lijden van Christus en het mysterie van de Verlossing
 • Het eeuwig leven
 • Gezin en christelijk leven
 • Roeping tot het huwelijk en apostolisch celibaat
 • Gebed en sacramenten in het leven van de christenen
 • De grootsheid van het gewone leven
 • Eenheid geven aan zijn leven
 • Het christelijk apostolaat
 • Onze-Lieve-Vrouw, middelares van alle genaden

Klik hier voor de data van de retraites