Wettelijke vermeldingen

De website www.dongelberg.org wordt uitgebaat door Campus, vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1965.

Maatschappelijke zetel
Molièrelaan 327, 1180 Ukkel – België.

Ondernemingsnummer
BE 0409.093.144 – RPR Rechtbank van Koophandel te Brussel

Contact
Email : moliere.327@scarlet.be
Telefonisch : +32 (2) 346 94 30

Onze statuten zijn openbaar en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Onze jaarrekeningen zijn neergelegd bij de Nationale Bank van België.